SELECT head_description, type, head_keywords, title, text FROM texty WHERE id='jak-se-zlepsit'

ing. Vladimír Fabián

e-mail: fabian@fabav.eu

Skype: fabian.vladimir

Nejnovější články

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

Jak nejúčinněji zvyšovat výkon firmy?

Výkon firmy lze zvýšit různými metodami s diametrálně odlišnými přínosy, náklady a úsilím. Samozřejmě nejlepší kombinací je maximální přínos s minimálními náklady. Toho lze docílit jedině zcela odlišným přístupem k řešení. Obvykle se vybere 20% nejhorších problémů, které se začnou léčit v naději, že dojde k 80% zlepšení, což se nikdy nestane. Nutné je najít to jediné 1% příčin 99% problémů1). Firma je systém vzájemně propojených procesů, které se vzájemně ovlivňují, a změna v jednom místě se (většinou negativně a nečekaně) projeví jinde. Nikdy se Vám nestalo, že snaha o úspory Vám najednou přinesla nečekané náklady a možná i větší, než dosažené úspory?

Radikální změnu umožňuje TOC (Theory of Constraint, Teorie omezení). Ta svými nástroji nalezne konkrétní 1% způsobující všechny problémy a jako vynikající lékař neléčí vlastní potíže, ale odstraní příčinu. Nejlevněji a s největší účinností.

Konkrétní příklad uvádí E. M. Goldratt ve svém videu2) : firma SCI realizovala zlepšení, 4 závody využívaly LEAN, 11 závodů Six Sigma a nalezení problému provedly intuitivně. Dalších 6 závodů využilo TOC pro cílené nalezení klíčového problému a pak je pomocí LEAN nebo Six Sigma odstranily. Celkové úspory nákladů byly ze 4% tvořeny závody s LEAN (tj. 1% na závod), závody se Six Sigma vytvořily 7% úspor (tj. 0,6% na závod). Závody s TOC, nalezením klíčového problému, dosáhly zbývajících 89% z uspořených nákladů (15% na závod). Vlastním cíleným nalezením klíčového problému došlo k patnáctinásobnému zvýšení zlepšovacího výkonu (tj. 1500%).


podíl jednotlivých metod na celkové úspoře nákladů

průměrný přínos jednoho závodu za každou metodu


Na prvním obrázku je podíl jednotlivých metod na celkové úspoře nákladů v rámci firmy SCI. Protože počet závodů podle metod zlepšení je rozdílný, druhý graf ukazuje průměrný přínos jednoho závodu za každou metodu.

Pokud chcete vědět více o Teorii omezení, můžete mne kontaktovat nebo zahájit diskuzi na fóru.


E. M. Goldratt, (název knihy nevím, později doplním)


webdesign: Petr Fabián